Leeszaal Rotterdam West

Description:

De Leeszaal is van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 19.00 open. Je kunt er boeken brengen en halen. Onze collectie bestaat momenteel uit 7000 boeken. De boeken neem je gewoon mee, zonder administratie. Als je het boek uit hebt, kan je het terugbrengen, of niet. Er zijn dagelijks vijf kranten, Nederlands, Chinees, Turks.

Er zijn computers en er is wifi via de bovenbuurman. Mensen houden er werkbesprekingen, komen er rustig werken, of even een kopje koffie drinken en een krantje lezen. Daarnaast is de Leeszaal een plek waar van alles georganiseerd wordt of waar je van alles kunt organiseren. Er zijn taallessen. Een kinderprogramma. Het programma Puntkomma Muziek. Literaire maaltijden. Dichtersavonden. ZZP-ontbijten. Boekpresentaties en boekpreviews, debatten over laaggeletterheid, burgerparticipatie, en sociaal ondernemerschap; filmavonden en nog veel meer.

En dit alles wordt gerealiseerd met een heel diverse groep van zo’n tachtig vrijwilligers: de jongste is een vijftienjarig Marokkaanse meisje van het Erasmiaans Gymnasium, de oudste is Heleen Flier, 82 jaar, voormalig filiaalhoudster van de wijkbibliotheek van het Oude Westen. En zo hebben we ook mannen uit Somalië, Turkije, en alle hoeken van Rotterdam; vrouwen uit Kaap-Verdië, Antillen, Suriname, China, Engeland, Maleisië, Roemenië. Sommigen hebben de lagere school nooit afgemaakt, anderen hebben een doctorstitel op zak. Ze waren of zijn onder andere schoonmaakster, wagenbeleider op de tram, baanloos, gepensioneerd, welzijnswerker, bibliothecaris, leerkracht, muzikant, chauffeur, dominee, student, inburgeraar, concierge en automonteur. Heel verschillende mensen dus, die elkaar meestal niet zomaar dagelijks spreken. Door de Leeszaal delen we iets met elkaar: de wil om een plek te maken waarvan we allemaal vinden dat die in onze wijk, onze stad nodig is.

De Leeszaal is dus een plek voor en door de mensen die er bij betrokken zijn. We zijn dan ook altijd op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren. Dat kan door gastvrouw of gastheer te worden, maar ook door van tijd tot tijd te helpen met klussen, of door eenmalig of regelmatig iets te organiseren in de Leeszaal. Qua programmering kan heel veel, als het maar iets te maken heeft met taal, literatuur, verbeelding of participatie.