Met het sluiten van de wijkbibliotheken, verdwijnt een belangrijke publieke voorziening. Een plek waar je boeken leent, informatie opzoekt, studeert of even de krant leest. En een plek waar je mensen uit de buurt ontmoet. In Rotterdam-West willen bewoners en […]

De makers van Rotterdam is een platform voor sociaal ondernemerschap in Rotterdam.  Ons platform stimuleert kennisontwikkeling en kennisdeling rondom ondernemend burgerschap en sociaal ondernemerschap in de grote stad.  Dat doen we door uitvoering van de volgende activiteiten: Het doen van […]

In samenwerking met Tessy Britton en Laura Billings ben ik bedenker en coördinator van een internationale boekenserie getiteld ‘Community Lover’s Guide to the Universe’ met inmiddels 48 deelnemende steden. In de boeken willen we lokale initiatieven van bewoners en sociaal […]

De Makers van Rotterdam en makerscollectief sandersgeluk organiseren in de laatste week van augustus de eerste werkweek voor volwassenen onder de titel ‘Zicht op Rotterdam.’ Gedurende een week verzamelt een gemixte groep mensen om te denken, te praten, te dromen, […]

Samen met Martijn van der Steen schreef ik een essay in de bundel “Publieke Pioniers: Inspiratie langs gedurfde wegen” over het vak van ambtenaar in een veranderende wereld. De bundel is samengesteld door Simone Huys. Alle informatie over het boek […]

De ontwikkelingen rond sociaal ondernemerschap zijn de laatste jaren heel snel gegaan. Volgens Bornstein en Davis (2010) zijn we inmiddels toe aan sociaal ondernemerschap 3.0. Aanvankelijk ging de aandacht vooral uit naar sociaal ondernemers als vernieuwende denkers en doeners met […]

Loop je al een tijdje met een idee rond waarmee je Rotterdam een beetje (of heel erg veel) mooier wilt maken? Bijvoorbeeld door mensen op een innovatieve wijze aan elkaar te koppelen? Of door een plek te maken in de […]

Op terreinen als zorg, energie en buitenruimte nemen burgers op steeds meer plekken het heft in eigen handen. Soms zijn dit maatschappelijke initiatieven die een grote sociale en maatschappelijke impact hebben, maar andere initiatieven ontwikkelen zich tot daadwerkelijke sociale ondernemingen. […]

Op 27 november organiseerden Rineke Kraaij, Erik Sterk en ikzelf vanuit het lectoraat Dynamiek in de Stad een Kennis- en inspiratiebijeenkomst over sociaal ondernemerschap als belofte voor de stad. Tijdens deze bijeenkomst lieten we ondernemende burgers met ‘ambtenaren nieuwe stijl’ van […]

Sociaal ondernemers worden meer en meer naar voren geschoven als belangrijke producenten van publieke waarden in de toekomst. Maar dat betekent wel dat we hier ook aandacht aan zullen moeten besteden in het onderwijs. In opdracht van het Ministerie van […]

Rond de lancering van de Rotterdamse Community Lovers Guide to Rotterdam (CLG) organiseerde ik een 3-daags evenement: Community Lover’s Lab. Het idee hierachter was om een context te creëren waarin op verschillende manier kennisgemaakt kan worden met en nagedacht kan […]

In samenwerking met het Lectoraat Dynamiek van de Stad van Inholland Rotterdam, Erik Sterk (Buro Erik Sterk) en Rineke Kraaij (Kantoor Kraaij) ontwikkelen we op dit moment een tweejarig onderzoeks- en innovatieprogramma onder de titel ‘Sociaal ondernemen in onzekere tijden’. […]

Een serie oefeningen in de kunst van het twijfelen Is er in onze samenleving nog wel plaats voor twijfel? Zo ja, hoe ziet deze er dan uit? En zo nee, wat betekent dit dan? Wat zijn de kosten voor een […]

In opdracht AIR verzorg ik dit jaar het voortraject van de Van der Leeuw Prijs 2012. Deze prijs wordt sinds 2009 jaarlijks toegekend aan het beste private initiatief in het publieke domein. Aan mij is gevraagd dit jaar te helpen […]

In januari 2012 bezocht op mijn uitnodiging Jerry Stein Nederland. Jerry is de bedenker van het Learning Dreams programma waarmee hij kinderen die het moeilijk hebben op school op een innovatieve wijze helpt. Niet door de kinderen in school te […]

Uit de lezing ‘Bibliotheek des Overvloeds’ tijdens de opening van de flatbibliotheek is een fascinatie ontstaan voor de toekomst van bibliotheken. Niet zozeer in hun huidige vorm en de vraag of de bezuiningingen nu goed of slecht, noodzakelijk of desastreus […]

BIG THANKS TO TESSY BRITTON Om nieuwe initiatieven in buurten en wijken te stimuleren maak ik gebruik van een door Tessy Britton ontwikkelde workshop getiteld Travelling Pantry (er moet nog een Nederlandse naam komen, suggesties welkom). Door mensen op een […]

Het laatste half jaar ben ik regelmatig gevraagd om een verhaal te vertellen waarin ik uitleg wat de waarde en betekenis van kleinschalig lokaal initiatief is. Ik doe dit door een verhaal – elke keer op maat – te weven […]

  Sinds april 2011 schrijf ik – samen met o.a. Tessy Britton en Laura Billings – op onregelmatige basis voor Collaborate, een ‘community blog which aims shamelessly to prove the case for optimism by revealing the explosion in positive human […]

Sonor heeft mij gevraagd om hen te begeleiden in een proces waarin zij samen met Buurman & Buurman aan de slag gaan met social media als middel om hun rol als sociaal makelaar invulling te geven. Door mijn kennis en […]

In samenwerking met Buurtflirt organiseerde ik een eendaags-symposium #ruimtevoorverbinding. Een leegstaande winkelruimte aan de Nieuwe Binnenweg stond geheel in het teken van de vraag hoe duurzaam leegstaand vastgoed in te vullen. Gastsprekers was Dan Thompson (UK), de oprichter van het Empty Shops Network en initiator […]

Voor de opening van een bewonersbibliotheek in de Bramanteflat in Rotterdam Prins Alexander schreef ik stuk onder de titel ‘Bibliotheek des overvloeds’. Hierin beargumenteer ik dat de door de bewoners in een flat geopende bibliotheek gevuld met hun eigen boeken, […]

In opdracht van de Haagse Hogeschool organiseer ik samen met Maydenktmee de praktijkdag voor alle eerstejaars studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Tijdens deze dag, getiteld ‘Sociaal werk in een veranderende omgeving’, laten we de studenten door middel van een presentatie […]

Vanuit Rootlink organiseerden we een werkconferentie voor Staedion rond burgerparticipatie. Door een vol ochtendprogramma met lezingen van Martijn van der Steen, Ellen Hiep en Susan Goedknegt over onderwerpen als netwerksturing, het waarom en hoe van social media als lens naar […]

In samenwerking met Sonor organiseerde ik een conferentie onder de titel ‘Burgerkracht beter benutten’. Tijdens deze conferentie stond het denken en doen van Jim Diers en Cormac Russell, twee vertegenwoordigers van de ABCD-methode in de stedelijke ontwikkeling, centraal. Naast lezing […]

Samen met Ellen Hiep voor ik voor Sonor een training social media verzorgt. Het veranderende medialandschap, het nut en noodzaak van social media voor het opbouwwerk, maar ook een introductie tot sommige van de meest bekende vormen van social media […]

In het kader van een door de NSOB voor ambtenaren van de gemeente Rotterdam georganiseerd trainingsprogramma twee dagen mede vorm gegeven. Thema’s waren burgerparticpatie op Zuid en sociaal ondernemerschap. Door het organiseren van lokale en intense ontmoetingen met praktijkvoorbeelden, gekoppeld […]

In samenwerking met Sandersgeluk georganiseerd ontbijt rond het thema van de gedeelde economie. Een economie waarin het delen van matieriele en niet materiële overvloed centraal staat. Geinspireerd door het filmpje van Rachel Botsman bij TED, wat we samen gekeken hebben […]