Publicaties

Link: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/38580

Short description: Mijn dissertatie

Link: http:\\www.collaborate.so

Short description: Engelstalige blog waar ik sinds anderhalfjaar van tijd tot tijd voor schrijf

Link: http://www.communityloversguide.org/

Short description: Verzameling van verhalen van Rotterdamse ondernemende burgers en sociaal ondernemers. Onderdeel van de Community Lover's Guide to the Universe serie.

Link: http://www.knhm.nl/uploads/fckconnector/1debcfc8-4eaa-408b-b51d-619c7b95f13a

Short description:

Link: http://bit.ly/TE9eMI

Short description: Voorloper van mijn dissertatie; toegankelijker geschreven. Link is PDF

Link: http://www.trancity.nl/publicaties/stedelijke-transformatie-tussentijd.html

Short description: Over lokale interventies in een wijk in de Tussentijd.

Link: http://www.tss-jaarboeken.nl/11/

Short description: Waarom de wil van burgers om te participeren geen beginpunt is, maar de uitkomst van hard, alledaags werk

Link: http://www.spechtindestad.nl/portfolio/betrokken-burger-betrouwbare-overheid/

Short description:

Comments are closed.