Blog

Hoopvol handelen

Hoopvol handelen

Op uitnodiging van Verhalenhuis Belvedere verzorgde ik de jaarlijkse (Chinese) Nieuwjaarslezing. Centraal stond het idee van hoopvol handelen, een zoektocht naar worden en ervaringen om de wereld actief ter hand te nemen. Het schrijven heeft me zoveel hoofdbrekens/plezier opgeleverd, dat er de basis is ontstaan voor een langer essay/boek waar ik de komende tijd aan wil werken.

Hoopvol Handelen