Blog

Boekpresentatie no. 1: de Leeszaal als zelforganisatie

Boekpresentatie no. 1: de Leeszaal als zelforganisatie

“Het is zeldzaam dat een burgerinitiatief zo gedetailleerd, doordacht en betrokken wordt beschreven. De kracht van het boek schuilt zowel in het aanstekelijke enthousiasme als in de manier waarop de auteurs uitdagingen en problemen onder woorden brengen. Zij leveren een unieke bijdrage aan het debat over de participatiesamenleving.”

Aldus Justus Uitermark, hoogleraar samenlevingsopbouw over het boek van Maurice Specht en Joke van der Zwaard over de totstandkoming, het functioneren en de betekenis van Leeszaal Rotterdam West. In mei/juni/september/oktober organiseren de schrijvers/initiatiefnemers vier discussiebijeenkomsten over hun boek; bedoeld voor de vrijwilligers van de Leeszaal en voor vrijwilligers, sociaal ondernemers, professionals en beleidsambtenaren die betrokken zijn bij andere bewonersinitiatieven en zelforganisaties.

Per bijeenkomst staat één invalshoek/hoofdstuk centraal staat en zal een meelezer van het hoofdstuk in wording de discussie openen.

21 mei: de Leeszaal als zelforganisatie, met een inleiding van Justus Uitermark.

18 juni: de Leeszaal als leer- en werkplek, met een inleiding van Astrid Huygen.

Tijd: 13.00 – 16.00 uur.
Plaats: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, 3014 TZ Rotterdam

Kosten per bijeenkomst:

Voor (alle) vrijwilligers gratis. Het boek is voor € 22,50 te koop in de boekhandel, maar deze deelnemers kunnen zo gewenst een digitale versie van het hoofdstuk krijgen.

Voor professionals en ambtenaren: € 35,- inclusief boek.

Aanmelden: boeket@antenna.nl